1039597_1509986275893356_1207141947_o

Het pelgrimshuis in huidige vorm is gevestigd in Heilig Landstichting ten noorden van de Cenakelkerk.

Regelmatig biedt Pelgrimshuis Casa Nova onderdak voor retraites en structureel aan stichtingen met pro life apostolaat en evangelisatie apostolaat, welke beiden onder de overkoepelende naam 'Pro Life Stichting voor Recht zonder Onderscheid' door het leven gaan. Het pelgrimshuis wordt permanent bewoond door 5 vrijwilligers.

In het Pelgrimshuis Casa Nova is de evangelisatiestichting met de naam 'Pro Life Stichting voor Recht zonder Onderscheid' en de 'Stichting Apostolaat voor de Stervenden en Zielen in de het vagevuur' gevestigd.

Ook studenten verblijven regelmatig in de B&B.;

Qua architectuur is het Pelgrimshuis Casa Nova bijzonder, tussen de tweede en derde bouwlaag bevindt zich een langgerekt veld, waarop de naam “Casa Nova” prijkt.

Pelgrimshuis Casa Nova heeft een grote architectuurhistorische-, stedenbouwkundige- en cultuurhistorische waarde als essentieel onderdeel van een aantal gebouwen en objecten met een Oosters tintje die samen het complex Heilig-Land-Stichting vormen, mede bekend vanwege de bijzonder fraaie landschappelijke ligging, alsmede de significante religieuze historie.

Ontstaan Pelgrimshuis Casanova Heilig Landstichting

Tussen 1913 en 1915 is het voormalige klooster 'Sions Dochter looft den Heer' in opdracht van de Heilig-Land-Stichting gebouwd voor de 'Filles du Coeur de Jésus', medio 1928 werd het klooster overgenomen door de 'Zusters Kanunnikessen van het H. Graf', hiermee veranderde ook het oorspronkelijk doel, aangezien de bestemming tevens een pelgrimshuis werd met de naam 'Casa Nova', genoemd naar een vergelijkbaar huis in Jeruzalem.

Het Pelgrimshuis werd ingericht met 40 slaapkamers en een leeszaal en een eetzaal.

Sinds 1987 is Pelgrimshuis Casa Nova de thuisbasis van de stichting 'Hulp voor vrouwen in geestelijk nood', na het vertrek van de Kanunnikessen. Momenteel heeft het complex in Heilig Landstichting de bestemming als bed and breakfast (B&B;).

Pelgrimshuis Casa Nova heeft momenteel de functie van het bieden van onderdak aan pelgrims en gasten, tevens wordt geestelijke steun geboden aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan.

oorsprong2
oorsprong